Kategorie

1. wizfon.pl <http://wizfon.pl> prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet jak i w miejscu działalności firmy.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie oraz poprzez fax.

W celu złożenia zamówienia internetowego należy posiadać założone konto na stronie wizfon.pl <http://wizfon.pl>

Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do serwisu.

UWAGA. Prosimy nie dokonywać płatności BEZ uprzedniego otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia i kwotę należności z wysyłką.

3. Płatnośc :

Przy składaniu zamówienia Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności PRZELEW, POBRANIE, PRZEDPŁATA, GOTÓWKA.

- PRZELEW - klient ma ustalony termin płatności

- POBRANIE - Klient dokonuje płatności na miejscu kurierowi

- PRZEDPŁATA - Klient otrzymuje fakturę PRO FORMA i na jej podstawie wpłaca pieniądze na nasze konto, po otrzymaniu wpłaty wysyłamy towar

- GOTÓWKA - Klient płaci za zamówienie na miejscu w siedzibie firmy
UWAGA! Formy płatności dostępne w serwisie wizfon.pl <http://wizfon.pl> mogą się zmieniać bez uprzedzenia z naszej strony.

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich produktów w zamówieniu i wpłynięciu ew przedpłaty w zależności od formy płatności

5. Po skompletowaniu zamówienia do Kupującego zostaje wysłane powiadomienie e-mailem.
W przypadku nie posiadania towaru na stanie magazynowym - przewidywany czas dostawy zależy od dostawców.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany i oczekujemy na decyzję odnośnie realizacji

8. Jeśli więcej niż 50% zamówionego przez Klienta towaru okaże się już niedostępne wówczas zamówienie może zostać anulowane, tj. P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. może odstąpić od umowy sprzedaży bez żadnych zobowiązań na rzecz Klienta.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich z dodanym podatkiem VAT. W przypadku zmiany ceny produktu w złożonym zamówieniu przez Klienta, Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu tego produktu. W przypadku wzrostu cen we wszystkich zamówionych przez Klienta produktach, Klient ma prawo anulowania zamówienia.

11. Należność za zamówione towary Kupujący reguluje przelewem bankowym na konto

P.P.H. WIZFON-4 Sp. j..

Nr konta bankowego P.P.H. WIZFON-4 Sp. j.:

*Spółdzielcza Grupa Bankowa*

*25 1610 1188 0013 6015 2000 0001*

12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Wysyłka poza granice Polski jest wyceniana indywidualnie.

13. W momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy P.P.H. WIZFON-4 Sp. j., a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w wypadku braku towaru występującego w zamówieniu oraz w przypadku naruszenia przez Klienta jego obowiązków, tj. w szczególności: odmowy przyjęcia zamówionych towarów, nieodebrania zamówionych towarów, odmowy zapłaty całości lub części ceny sprzedaży. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i tym regulaminie.

14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd w Szczecinie.

16. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia P.P.H. WIZFON-4 Sp. j., są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

17. Reklamacje i zwroty. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na swój koszt na adres kontaktowy firmy PPH WIZFON-4

P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar niesprawny lub uszkodzony z przyczyn leżących po stronie P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. lub tkwiących w rzeczy sprzedanej zostanie - wg wyboru P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. - naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), P.P.H. WIZFON-4 Sp. j. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary

W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z opisem przyczyn reklamowania towaru. UWAGA. W przypadku towarów zawierających karty gwarancyjne serwisu centralnego prosimy o zastosowane się do informacji nt. wysyłki tam zawartych

18. Wymiany i zwroty. Klient nie ma możliwości zwrócenia zakupionego i otrzymanego już towaru lub wymienienia go na inny towar jeżeli jest on wolny od wad. W przypadku wad towarów stosuje się postanowienia pkt. 17 regulaminu.

19. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013.

Koszyk  

Brak produktów

0,00pln Dostawa
0,00pln Suma

Realizuj zamówienie

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę